Archive for August, 2013

Podatki lokalne: wyższe stawki na 2014 rok

Posted on 2013-08-20. Filed under: Uncategorized |

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt obwieszczenia z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Więcej: http://www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/0908-podatki-lokalne-wyzsze-stawki-na-2014-rok-12935/

041se

 

 

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Księgowość internetowa IFIRMA – czego mi tam brakuje – błędy i bugi

Posted on 2013-08-20. Filed under: Uncategorized |

Pomimo licznych udogodnień i ogólnej przydatności systemu IFIRMA.PL , brakuje jej kilku opcji, których niedostępność jest szczególnie irytująca (stan na dzień 2013-06-01) .

Im więcej i częściej wystawiasz lub wprowadzasz faktury tym bardziej opisane tutaj bugi będą cię irytować:

 • Użyteczność:  Brak zabezpieczenia przed przypadkowym opuszczeniem strony z formularzem. Jeżeli jesteś w trakcie wpisywania ważnych danych (np: faktury) i zamkniesz przez przypadek okno (lub naciśniesz “wstecz”) to wpisane przez ciebie nie zapisane dane są bezpowrotnie tracone. Wszystkie znaczące serwisy CMS mają zaimplementowaną ochronę przed przypadkowym opuszczeniem strony ale IFIRMA takiego rozwiązanie NIE posiada.
 • Użyteczność: Brak możliwości zmodyfikowania faktury z cen netto na brutto. Trzeba starą fakturę usunąć i na nową przepisać ręcznie wszystkie pozycje (!!!). NIE ma możliwości np: skopiowania pozycji faktury do schowka i wklejenia ich do nowej faktury. Fakturę trzeba przepisać RĘCZNIE.
 • Użyteczność:  Brak możliwości korzystania z systemu w więcej niż jednym oknie przeglądarki. Bardzo uciążliwe gdy np: chcemy zobaczyć spis kontrahentów na jednym monitorze a na drugim wystawione dla nich faktury.
 • Użyteczność: Brak możliwości zmiany faktury VAT sprzedażowej przelewowej na fakturę za pobraniem – teraz trzeba usunąć starą (błędną) fakturę, stworzyć nowa fakturę za pomocą innego przycisku i przekopiować ręcznie (Ctr-C, Ctrl-V , sic!)  wszystkie pozycje z błędnej faktury na nową.
 • Błąd merytoryczny: Brak możliwości zdefiniowania w majątku firmy samochodu przeznaczonego na odsprzedaż czy wynajem – teraz trzeba deklarować w systemie ifirma taki samochód jako… ciężarowy (sic!) , aby poprawnie prowadzić ewidencje VAT (odliczenie VAT i odliczenia VAT od paliwa)
 • Bug: Brak przypominania o zbliżającym się terminie wysłania deklaracji elektronicznych (deklaracja VAT-7, VAT-UE, etc.) – teraz po stworzeniu takiej deklaracji w systemie ifirma trzeba nadal pilnować aby w odpowiednim momencie kliknąć przycisk “przekaż do podpisu” (czyli przekazać do wysłania drogą elektroniczną).
  Brak kliknięcia w w/w przycisk spowoduje, że w kalendarzu deklaracja będzie widniała jako “stworzona” ale brak jakiejkolwiek informacji o tym, że nie została jeszcze wysłana do urzędu! Takie zachowanie może mieć bolesne skutki (np: mandat z urzędu skarbowego)
 • Bug: Znikanie danych faktury podczas zmiany miesiąca księgowego – Gdy przypadku błędnie daty wpisanej faktury (ale nie zapisanej jeszcze) chcemy zmienić miesiąc księgowy to dane wpisane już do formularza faktury znikają bezpowrotnie, fakturę trzeba wpisywać ponownie od nowa z nową poprawną datą.
 • Bug: Nie można wprowadzić a jednym razem faktury za dany miesiąc i zaznaczyć od razu że zapłaciło się ją w miesiącu następnym – trzeba wprowadzić w takim wypadku najpierw dane faktury , zmienić miesiąc księgowy i dopiero potem wprowadzić datę zapłaty.
 • Użyteczność: brak możliwości importu listy remanentu rocznego z pliku zewnętrznego (np: z formatu tekstowego w formacie CSV) – trzeba remanent wprowadzać ręcznie, uważając na czas wygasania sesji logowania (sic!)
 • Użyteczność: Brak możliwości wystawienia faktury pobraniowej na podstawie faktury proforma – fakturę VAT pobraniową trzeba przepisać ręcznie (Ctrl-C, Ctrl-V każda pozycja) , ponieważ  nie am technicznie możliwości wygenerowania faktury pobraniowej na podstawie faktury proforma.
 • Użyteczność: Brak możliwości importu pozycji na fakturze z zewnętrznego pliku z danymi (np: CSV,XLS, XML) – bardzo utrudnia to wystawianie faktur, które zawierają dużo pozycji, wszystko trzeba wpisać ręcznie.
 • Użyteczność: Nie ma możliwości zmiany kolejności pozycji na nowej/edytowanej fakturze – szczególnie uciążliwie gdy chcemy na jednej fakturze pogrupować towary w/g kategorii (np: owoce, słodycze, usługi etc.)
 • Bug: Podczas wyświetlania historii wystawionych faktur przypisanych do konkretnego kontrahenta nie ma możliwości wybrania okresu dłuższego niż jeden rok. Uniemożliwia to wyświetlenie faktur z okresu np: dwóch lub trzech lat.
 • Bug: Podczas wpisywania faktury dotyczącej zakupu towarów handlowych zaznaczam że “zapłacono całość w momencie wystawienia“, tymczasem po zatwierdzeniu system twierdzi , że nie zapłacono za wysyłkę. Z tego powodu wpisywanie faktur znacznie się wydłuża ponieważ trzeba ponownie zidentyfikować wydatek na liście, wpisać poprawną datę i zatwierdzić.
  Odpowiedź z BOK IFIRMA: “Rzeczywiście funkcja ‘zapłacono całość’ nie obejmuje kosztów ubocznych i należy wprowadzić datę osobno. W najbliższym czasie nie będziemy tego zmieniać.”

 • Brak odpowiedniej opcji: Brak możliwości wystawienia faktury korygującej jeżeli błędnie wpisano dane nabywcy. Brak możliwości ręcznego wpisania powodu korekty:
  korekta
 • Użyteczność: skoro system wie jakie dokumenty i operacje były księgowane to dlaczego przy zmianie roku księgowego uporczywie pyta o przeniesienie danych “jeżeli zaksięgowałeś jakikolwiek dokument” ?

ifirma przeniesienie

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...